Konaklama Hizmet Sözleşmesi

Konaklama Hizmet Sözleşmesi

KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve
diğer tarafta ilerleyen maddelerde otel olarak anılacak olan Deniz Konak Otel; ilerleyen maddelerde
taraflar olarak anılacaktır.
Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin
sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı
olduğunu, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.
1.SÖZLEŞME KONUSU
1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini
sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu
hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte
Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında
bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.
2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ
2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir.
2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu
sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri
temsilcilerine şahsen başvurabilir.
2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç
tarihinden 7 (yedi) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili
tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir.
2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve
fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, otelin
uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü
tutulacaktır.
2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken
rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik
yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında
uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel
indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin
geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir.
2.6. Otel, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre
cevaplayacaktır.
2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları
halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından 

Otel İstatistikleri

3865 Misafir
1632 Oda Rezervasyonu
2589 Üye Girişi
4589 Yemek Servisi